Adres
Nijverheidsweg 18
3771 ME Barneveld
T. 0342 492 692
F. 0342 493 608
info@vandefliert.nl

Wij denken met u vooruit, leveren het nodige reken- en cijferwerk, plannen de werkzaamheden en creëren een positieve sfeer in en rond het onroerend goed. Wij werken met inzicht en behouden op ieder moment het overzicht.

Zowel zelfstandig als in co-productie ontwikkelt en realiseert Van de Fliert bouwprojecten op elke mogelijke schaal. Een lang, intensief traject, dat meestal begint met een gericht markt- en haalbaarheidsonderzoek. Waar gewenst worden participanten en bouwpartners benaderd. In samenspel met overheden neemt Van de Fliert graag het voortouw. Van de Fliert kan een wezenlijke bijdrage leveren aan fundamentele kwesties zoals bepaling van locaties, bestemming, gebruikskeuze of stedenbouwkundige c.q. architectonische invulling. Van de Fliert kan u dit bieden door een brede visie op deze kwesties, anderzijds door de ruime ervaring inzake Publiek Private Samenwerking. Zijn alle noodzakelijke procedures doorlopen, dan volgt de ontwikkeling van een concreet bouwplan voor rekening en risico van de initiatiefnemer(s). In het recente verleden heeft Van de Fliert onder andere aanzienlijk bijgedragen aan de nieuwbouw in het centrum van Barneveld. In dit gebied werd een aantal woningen gerealiseerd in authentieke, stedelijke stijl. Hoewel relatief jong, maken deze woningen met hun stijlvolle uitstraling de indruk, te behoren tot de klassieke stedelijke bebouwing. Naast een groot aantal bedrijfs panden, winkels en kantoren heeft Van de Fliert bovenal een zeer goede reputatie opgebouwd door kundig personeel, goed project management en heldere communicatie. De plan matige aanpak is de basis voor een strenge kostenbewaking en tijdige oplevering. Daarbij staat de opdrachtgever altijd centraal en heeft inspraak vanaf de uitwerking van het concept tot de oplevering en de nazorg. Het doel van Van de Fliert is hetzelfde als dat van de opdrachtgever: hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs, zonder meer- of minderwerk.