Adres
Nijverheidsweg 18
3771 ME Barneveld
T. 0342 492 692
F. 0342 493 608
info@vandefliert.nl

Renovatie is het zeker stellen dat uw huis, waarschijnlijk uw grootste investering, zijn waarde blijft behouden.

Bouwbedrijf Van de Fliert hanteert een inzichtelijk en strak georganiseerd werkmodel voor haar renovatie- en (groot)onderhoudsactiviteiten. De onderhoudsteams zijn opgebouwd uit vaste bemanningen die stuk voor stuk hun specifieke opleiding in deze voltooid hebben. Naast vakmanschap beschikken onze onderhoudsmedewerkers over verantwoordelijkheidsbesef en zijn ze op elk moment in staat tot zelfstandige beoordeling en het nemen van de (noodzakelijke) beslissingen. Gesteund door een efficiënt opererende werkplaats en up-to-date ingerichte onderhouds-bussen dragen de Van de Fliertspecialisten zorg voor een onberispelijke afwerking en correcte oplevering. Een apart hoofdstuk vormen de renovatie- en grootonderhoudswerkzaam heden voor bijvoorbeeld bedrijven en woningbouwcorporaties. Werk dat een forse claim legt op de kwaliteit van de logistiek en de flexibiliteit van het uitvoerend personeel: veelal wordt ingegrepen in een bestaande productie- en/of woonstructuur en dient er seriematig te worden gewerkt. Ook waar de productie of bewoning gewoon door moet gaan, heeft Van de Fliert bewezen op de juiste manier met dergelijke omstandigheden om te gaan; duidelijk, meedenkend en opgeruimd. Van de Fliert brengt het gehele proces van opdracht tot factuur transparant in beeld. Dit betekent voor de opdrachtgever dat de status en de urgentie van de werkzaamheden op elk gewenst moment inzichtelijk kan worden gemaakt. Voor het professioneel managen van uw onderhoudsactiviteiten is hiervoor binnen Van de Fliert een procedure ontwikkeld. Deze is volledig afgestemd op de specifieke aspecten die renovatie en onder houd met zich meebrengen.

 

Objecten:

  • Vastgoed in beheer van institutionele beleggers
  • Sociale woningbouw
  • Utiliteitsbouw
  • Woningaanpassing t.b.v. medische voorzieningen
  • Renovatie, verbouw en uitbreiding op de particuliere markt