Adres
Nijverheidsweg 18
3771 ME Barneveld
T. 0342 492 692
F. 0342 493 608
info@vandefliert.nl

Door goed opgeleide vakmensen met verantwoordelijk-heidbesef, die in staat zijn tot zelfstandige beoordeling en het nemen van noodzakelijke beslissingen, kan gezorgd worden voor een snelle, goede afwerking en correcte afhandeling van het werk.

Wij hebben een specialisme opgebouwd in het restaureren van historische panden zoals herenhuizen, bedrijfsgebouwen en boerderijen. Met gebruik van authentieke materialen en technieken brengen wij uw pand weer in de originele staat terug. Restauratie van gebouwen wordt overwogen als het gaat om een gebouw met een cultuurhistorische waarde dat functioneel intact dient te blijven. Gedeeltelijk of zelfs volledig verloren gegane bouwstructuren trachten in hun oude glorie te herstellen m.a.w. de geschiedenis bewaren voor het nageslacht. Het is één van de stokpaardjes van Bouwbedrijf van de Fliert. Met evenveel creativiteit als vakmanschap worden al onze restauratiewerken voorbereid en uitgewerkt. Bij de uitvoering wordt elk stadium op z’n correctheid gecontroleerd. Vakmanschap betekent trouwens ook respect voor het bouwkundig erfgoed.